Ha koll på din hemsida med Google Analytics

Många som har en hemsida på nätet vill ha koll på hur många besökare som kommer till den varje dag, vecka eller månad. Särskilt gäller detta alla de som har en hemsida och bedriver verksamhet via Internet. För att skaffa sig dessa kunskaper och få denna information finns det en hel del olika verktyg att använda. Ett av dessa verktyg som fungerar bra, och är enkelt att förstå, är Google Analytics. Här får du ett jämförelsevis kraftigt verktyg som hela tiden ger dig uppdaterad information om vad som händer på din webbsida. Dessutom är detta verktyg gratis, vilket gör att dess popularitet stiger.

Att applicera Google Anlytics på en hemsida är mycket enkelt, och det gör du helt enkelt genom att registrera dig på just Google Analytics, och därefter får du helt 15552301881_4c21aacebe_oenkelt en sträng av kod som du lägger på anvisad plats på de sidor som du vill ha kontroll över. När du använder Google Analytics kommer du att behöva ge information om detta på en plats där dina besökare kan finna den. Oftast passar det bra att skriva information om att du använder detta system tillsammans med dina regler och villkor för de som besöker dig på nätet.

Genom att använda Google Analytics får du mycket information om dina besökare. Här får du i första hand veta ifrån vilket land som du har de flesta besökarna, och från vilka delar av det land som du är verksam i. Du får även veta hur många besökare du har, vad de gör och hur länge som de stannar på din sida. Detta kan vara mycket värdefull information som gör att du kan få nya kunskaper om vad dina läsare har för önskemål, samt vilken typ av innehåll på din sida som intresserar dina besökare och kunder. På så sätt kan Google Analytics bli ett ovärderligt redskap.