Fem trender inom webbdesign 2015

Att det skapas trender är inte något nytt, utan detta sker inom alla områden i vår värld. När det då gäller webbdesign är det inte något uppseendeväckande att det 4919659112_70f8836dfagår trender i detta också, utan vi ser det som något helt naturligt. Vad är det då som skapar trender inom webbdesign, och vilka är de mest uppmärksammade? Det som skapar trender är naturligtvis att folk använder något och tycker om det. För att något ska bli en trend måste det uppnå en stor popularitet. Här följer fem trender inom webbdesign som har uppmärksammats under de senaste åren.

  • Responsiv Design: Detta är det som har blivit den nya standarden inom webbdesign, och är idag något som anses vara nödvändigt för att nå ut till alla potentiella kunder och besökare. Här handlar det om en metod som gör att din webbsida kan ses i allt från mobiler och surfplattor till datorer.
  • Användarvänlighet: Idag måste det vara enkelt att navigera samt hitta information på en webbsida. Detta uppnås genom att applicera användarvänlighet i konceptet. Här handlar det om att skapa en väl fungerande sida som skapar ett välbefinnande, vilket då leder till att besökaren stannar längre och kan komma att utföra en konvertering.
  • Användandet av CMS-system: Flertalet hemsidor som skapas på Internet är idag tillverkade i något av de många populära och gratis CMS-system som erbjuds. Detta har gjort att många kan skapa sin egen hemsida. De två vanligaste CMS-systemen är WordPress och Joomla.
  • Mobil först: Tänkandet vid webbdesign går idag mer och mer mot mobiler. Därför har det skapats ett sätt som gör att du tillverkar din sida för mobiler i första hand, då det pekar på att utvecklingen går mot mer mobila enheter på Internet.
  • Enkelhet och tydlighet: Detta är två ord som kommer att leva länge. Tidigare var det vanligt att hemsidor och webbdesign bestod av massor av färger och att det var ett virrvarr av information och bilder. Nu är det enkelhet och tydlighet som går först.